Kennel Torneryd

Belägen i Ronneby, Blekinge.

Efter att under mer än 30 år arbetat med 4 hundar i polistjänst  med  kombihund i bombsök och  i narkotikasök, varit aktiv  instruktör för en polishundsavdelning
under många år, mentaltestat hundar åt såväl polisen som gamla H.S, med framgång varit aktiv tävlande såväl inom polisen som inom
Sbk samt varit  hundutbildare sedan 1966, även inom Sbk, har jag min absoluta uppfattning om hur en arbetande schäferhund skall se ut.
Hur de mentala egenskaperna och drifterna skall vara.


 Idealet är en godmodig, tillgänglig, "dådkraftig" och nervfast hund.
Med ett livligt temperament och stor kamplust (bytesdrift), som har en måttlig skärpa och försvarslust och är måttligt hård ("belastningsbar" under arbete).
Tyvärr får denna hundtyp oftast endast ett 2:a pris i öppen klass vid exteriörbedömning och denna beskrivningen visar en hund
som inte är extremt vinklad, kompakt byggd med kort rygg och i sin typ har en storlek på mellan 35-40 kg, dvs. en hundtyp byggd för skydd och sökarbete.
Denna beskrivning är hur en fullt normal schäfer skall vara. Den duger till såväl sällskapshund som brukshund, men är ämnad att arbeta.


Hur skall man försöka få fram såna valpar?
Jo, genom att skala bort alla de förvärvade egenskaper (meriter) som inte kan nedärvas och  låta avelsinriktningen endast baseras på de genetiska
nedärvbara egenskaper som kan sammanföras och helst förbättras genom föräldrarna.


Vår förhoppning är att kunna presentera en "belastningsbar" schäfer, som är duglig till brukshund och/eller tjänstehund.
Den som önskar någon annan typ av schäfer hänvisar vi till andra kennlar.


Vår målsättning är att kunna överlämna en aktiv och busig schäfervalp som ger dig full sysselsättning.

Vi lämnar fulla garantier.

Godkänd av FCI    88 09 06

Kennelnummer      88 14 35

Lars Neij & Lena Isaksson
Pl.4014
372 97 Ronneby

Lasse mob: 0708-46 20 00 / 0768-11 11 44
Lena mobil : 0708-46 20 01